roboty ziemne i stabilizacja gruntu

Roboty ziemne

Wykonujemy zmechanizowane roboty ziemno-budowlane, w tym:

  • stabilizacja gruntu
  • budowa dróg i parkingów
  • sieci zewnętrzne wodno-kanalizacyjne, gazowe i C.O.
  • wykopy
  • wykopy podstropowe

Prowadzimy także wynajem ciężkiego sprzętu.

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu jest to proces polegający na zastosowaniu odpowiednich metod trwałego wzmacniania gruntów w celach budowlanych. Do stabilizacji gruntu używa się specjalistycznych maszyn takich jak: recyklery (zwanych też frezarkami), rozściełaczy spoiw, spycharek oraz walców. Wygląda to tak, że na wcześniej uformowanym za pomocą spycharki gruncie rozścielacz podczepiony do dużego ciągnika rolniczego  recyzyjnie dawkuje odpowiednią ilość spoiwa na powierzchnię gruntu przeznaczoną do stabilizacji, następnie za nim podąża recykler, który na zadaną głębokość wcina się w grunt i miesza go dokładnie ze spoiwem (w zależności od gruntu dobieramy spoiwo, może to być cement, wapno, popioły lub spoiwa hydrauliczne jak np. solitex). Na koniec teren zostaje zagęszczony przez walce. Gdy grunt jest nadmiernie przesuszony, w celu uzyskania lepszego zagęszczenia stosuje się polewanie wodą za pomocą polewaczek.

Nasza firma zajmuje się stabilizacją gruntu, posiadamy w swojej bazie sprzętowej profesjonalne maszyny wykonujące proces stabilizacji gruntu między innymi:

  • recykler HAMM RACO 350
  • zestaw ciągnik i rozścielacz spoiwa z precyzyjną regulacją dawkowania spoiwa
  • walce zagęszczające zmieszaną masę
  • maszyny zraszające i polewające

© 2018 TRANS-ZIEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.