referencje

wybrane referencje z ponad 100, które zgromadziła nasza firma w ciągu okresu swojej blisko 30-letniej działalności

IKEA Property Poland Sp. z o.o.

Z powierzonych zadań firma wywiązuje się terminowo, dostosowując się do wymogów obowiązujących na terenie czynnego obiektu handlowego (…). Z satysfakcją możemy polecić PBI TRANS-ZIEM jako wysoce sprawnego Wykonawcę i partnera w procesie inwestycyjnym.

GEMINI Jasna Park Sp. z o.o.

Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy polecić PBI TRANS-ZIEM jako dobrego realizatora dużych inwestycji i jako wiarygodnego partnera w procesie inwestycyjnym.

CARREFOUR Polska Sp. z o.o.

Powyższy zakres robót [Trans-Ziem] wykonał w trudnych warunkach pogodowych (…) wymagających bardzo dużego potencjału wykonawczego.

CARLSBERG Polska Sp. z o.o.

Prace wykonane zostały za pomocą wyjątkowo nowoczesnego sprzętu… [Trans-Ziem] jest w regionie najlepiej przygotowaną firmą do wykonywania tego typu zadań.

Acar Developer Sp. z o.o.

Wszystkie (…) prace zostały wykonane przez PBI „’TRANS-ZIEM” w wyznaczonych terminach, z zachowaniem wszelkich zasad bhp, sztuki budowlanej oraz przepisów wynikających z prawa budowlanego.

Budimex Nieruchomości

(…) z satysfakcją możemy polecić (Trans-Ziem) jako solidnego partnera i realizatora prac rozbiórkowych i wyburzeniowych.

FOCUS PARK GLIWICE Sp. z o.o.

Firma (Trans-Ziem) jest doskonale przygotowana technicznie oraz organizacyjnie do wykonywania (…) opisanych prac.

Philip Morris Polska

Była to inwestycja o znaczącej wartości i obejmowała szeroki zakres robót. Wszelkie prace zostały wykonane przy zastosowaniu materiałów wysokiej jakości oraz dotrzymane zostały zgodne z harmonogramem terminy realizacji.

© 2018 TRANS-ZIEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.