AKTUALNOŚCI

wizualizacja apartamentów przy ul. Wawrzyńca w Krakowie

Wyburzanie w dawnej elektrowni na krakowskim Kazimierzu

teren dawnej elektrowni na krakowkim kazimierzu

Rozbiórka pod inwestycję Wawrzyńca19

Trochę historii, ponad 100 lat temu:

„Myśl o własnej elektrowni w Krakowie konkretyzowała się w latach 1895 – 1898, kiedy miasto otrzymało koncesję na budowę tramwaju. Jednak obawa przed konkurowaniem z Gazownią Miejską opóźniła realizację tych zamiarów. W 1899 r. Dyrekcja Kolei Północnej (ówczesnej kolei Wiedeń – Lwów) zamierzała zrezygnować z pobierania gazu dla swych obiektów w Krakowie, a przejść na oświetlenie elektryczne. Ówczesny dyrektor Gazowni Krakowskiej nie chcąc tracić odbiorcy, jakim była kolej, na posiedzeniu podkomisji gazowej 13 V 1899 r. wysunął wniosek, aby przystąpić do budowy miejskiej elektrowni. W rok później, 27 IV 1900 r. Zarząd Miejski przyjął ostatecznie uchwałę o zleceniu opracowania projektu. W październiku 1900 r. inż. Schleyen przedłożył projekt realizacji centralnej elektrowni.

Do oceny tego projektu powołano „komisję elektryczną” pod przewodnictwem wiceprezydenta miasta Juliusza Leo. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 15 marca 1902 r. Rezultatem prac komisji było odstąpienie od lokalizacji elektrowni przy ul. Blich. Zaproponowano miejsce obok Gazowni. Budowę elektrowni rozpoczęto 15 kwietnia 1904r. Pracami kierował Jan Rzymkowski, inspektor budownictwa miejskiego, zaś częścią elektryczną – Kazimierz Gajczak. Elektrownię uruchomiono 18 lutego 1905 r. Wyposażona była w dwa agregaty prądotwórcze prądu stałego o mocy 343 KM, napędzane silnikami gazowymi. Moc zainstalowana u odbiorców wynosiła 809 KW. Jako samodzielne przedsiębiorstwo elektrownia funkcjonowała od 1 VII 1908 r. Okazała się finansowym sukcesem bo już w pierwszym roku pracy elektrowni osiągnięto 989 koron czystego zysku dla Kasy Miejskiej. Nadmienić trzeba, że cena 1 KWh wynosiła 35 halerzy. C.K. Administracja Podatków w Krakowie nałożyła na elektrownię podatek zarobkowy w wysokości 770 koron, co wymuszało wpisanie jej do rejestru handlowego 13 II 1912 r.”  ( źródło: Energetyka Krakowska 1905-2005)

Trwają prace rozbiórkowe przy ul. Wawrzyńca 19 na krakowskim Kazimierzu. Przygotowujemy teren pod nową inwestycję mieszkaniową w Krakowie.

Więcej informacji u źródła: http://www.wawrzynca19.pl/

© 2018 TRANS-ZIEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.