wizualizacja apartamentów przy ul. Wawrzyńca w Krakowie

Wyburzanie w dawnej elektrowni na krakowskim Kazimierzu

teren dawnej elektrowni na krakowkim kazimierzu

Rozbiórka pod inwestycję Wawrzyńca19

Trochę historii, ponad 100 lat temu:

„Myśl o własnej elektrowni w Krakowie konkretyzowała się w latach 1895 - 1898, kiedy miasto otrzymało koncesję na budowę tramwaju. Jednak obawa przed konkurowaniem z Gazownią Miejską opóźniła realizację tych zamiarów. W 1899 r. Dyrekcja Kolei Północnej (ówczesnej kolei Wiedeń - Lwów) zamierzała zrezygnować z pobierania gazu dla swych obiektów w Krakowie, a przejść na oświetlenie elektryczne. Ówczesny dyrektor Gazowni Krakowskiej nie chcąc tracić odbiorcy, jakim była kolej, na posiedzeniu podkomisji gazowej 13 V 1899 r. wysunął wniosek, aby przystąpić do budowy miejskiej elektrowni. W rok później, 27 IV 1900 r. Zarząd Miejski przyjął ostatecznie uchwałę o zleceniu opracowania projektu. W październiku 1900 r. inż. Schleyen przedłożył projekt realizacji centralnej elektrowni.

Read More