Variant-Trzebinia-wyburzanie-kominów-059

wyburzanie mechaniczne połączone z metodą minerską i recyklingiem