koksownia-Przyjaźń-wyburzanie-dąbrowa-górnicza-010

wielkość obiektów hutniczych jest imponująca