koksownia-Przyjaźń-wyburzanie-dąbrowa-górnicza-007

recykling materiału kamiennego prowadzony na miejscu