Tradycje koksownicze i hutnicze Koksowni Przyjaźń sięgają XVIII wieku. Jest kompleksem składającym się z pięciu baterii koksowniczych, licznych obiektów towarzyszących, w tym obiektów przygotowania mieszanki węglowej, instalacji suchego chłodzenia koksu, zespołu sortowni koksu, instalacji oczyszczania gazu koksowniczego i odzysku węglopochodnych, instalacji oczyszczania ścieków i składowiska odpadów, obiektów energetycznych i pomocniczych. Dysponuje mocą ok. 70 MW.

brama wjazdowa koksowni przyjaźń na której terenie prowadziliśmy wyburzanie

Wyburzanie prowadzone przez Trans-Ziem było prowadzone w ramach modernizacji odtworzeniowej zakładu, kiedy to po 20 latach wygaszono baterię 1. Całość prac trwała ponad 33 miesiące.

Źródło: http://www.jswkoks.pl/firma/zaklady/koksownia-przyjazn/

zakres zlecenia – wyburzanie

Prace obejmowały: wyburzanie baterii nr 4, rozbiórkę sekcji 5 wieży węgla, wyburzenie wypycharki, wyburzenie pomostu końcowego. Recykling kruszywa betonowego oraz odzysk stali.

 

użyty sprzęt

  • Hitachi ZX-870,
  • Hitachi ZX-470,
  • koparki gąsienicowe Daewoo,
  • koparki gąsienicowe JCB,
  • osprzęt wyburzeniowy: nożyce, młoty,
  • kruszarka Terex Pegson,
  • samochody transportowe