Międzynarodowe-Centrum-Kongresowe-Katowice-roboty-ziemne-020

posterunek strażnicy znaleziony na terenie MCK w katowicach