Międzynarodowe-Centrum-Kongresowe-Katowice-roboty-ziemne-017

usuwanie skażonego gruntu pokopalnianego