COMARCH-Kraków-centrum-biurowe-roboty-ziemne-016

zabezpieczone ściany wykopy przed osunięciem się ziemi