COMARCH-Kraków-centrum-biurowe-roboty-ziemne-001

załadunek ziemi z wykopu na samochód transportowy