bohler_myslowice_roboty_ziemne001

roboty ziemne

Kompleksowe roboty ziemne, wykonanie i zabezpieczenie skarp. Przygotowanie terenu pod nową halę produkcyjną zakładu w Mysłowicach. Profilowanie terenu wokół budynku.