przykład polskiego modernizmu

Wyburzanie CDT (Smyk) w Warszawie

Częściowe wyburzanie warszawskiej ikony modernizmu

Trwa rozbiórka budynku CeDeT (Smyk).

Autorem koncepcji architektonicznej budynku, który pojawi się w miejscu dawnego Smyka, jest konsorcjum pracowni AMC Andrzej Chołdzyński i RKW Rhode Kellermann Wawrowsky. Nadzór konserwatorski pełni architekt Maria Wojtysiak.

Centralny Dom Towarowy to wybitny projekt autorstwa uznanych architektów Zbigniewa Ihnatowicza i Jerzego Romańskiego, który wszedł do kanonu architektury europejskiego modernizmu. Powstał w latach 1948-52 i jest wpisany do rejestru zabytków.

Belgijski deweloper - firma Immobel - chce odremontować dom handlowy Smyk, przywrócić mu oryginalną elewację, a z tyłu dobudować nowoczesne biurowe skrzydło.

 

Budynek zostanie poddany generalnej modernizacji, wymienić trzeba nawet niektóre elementy konstrukcyjne. Ale Smyk zachowa swój dotychczasowy kształt - inwestorowi na tym zależało, to z jego inicjatywy budynek został wpisany do rejestru zabytków. Niższe piętra obiektu zostaną przeznaczone na sklepy, z wejściami bezpośrednio od Alej Jerozolimskich i od ulicy Brackiej; natomiast górne kondygnacje stanowić będą biura. Na tyłach dzisiejszego Smyka, u zbiegu ul. Zgoda i Szpitalnej, powstanie nowy, przeszklony trójkątny gmach, którego parter zajmą usługi, wyższe piętra - biura, a na ostatniej kondygnacji zostanie ulokowana restauracja.

Źródło wizualizacji i zdjęć archiwalnych: mat. inwestora oraz http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,9102710,Oto_nowy_Smyk__Nowy_wlasciciel_rozbuduje_budynek.html

Aktualnie Trans-Ziem prowadzi częściowe wyburzanie najwyższych części budynku.

 

 

 

Końcowy etap wyburzania zakładów PREFABET Kraków

kruszywo ceglane

Wyburzanie obiektów zakładu Prefabet wkroczyło w ostateczny etap

Powoli dobiegają końca roboty rozbiórkowe przy ul. Centralnej w Krakowie. Obalone zostały wszystkie elementy budynków ponad poziomem terenu, jak również rozkruszyliśmy ich fundamenty.

Read More

wizualizacja apartamentów przy ul. Wawrzyńca w Krakowie

Wyburzanie w dawnej elektrowni na krakowskim Kazimierzu

teren dawnej elektrowni na krakowkim kazimierzu

Rozbiórka pod inwestycję Wawrzyńca19

Trochę historii, ponad 100 lat temu:

„Myśl o własnej elektrowni w Krakowie konkretyzowała się w latach 1895 - 1898, kiedy miasto otrzymało koncesję na budowę tramwaju. Jednak obawa przed konkurowaniem z Gazownią Miejską opóźniła realizację tych zamiarów. W 1899 r. Dyrekcja Kolei Północnej (ówczesnej kolei Wiedeń - Lwów) zamierzała zrezygnować z pobierania gazu dla swych obiektów w Krakowie, a przejść na oświetlenie elektryczne. Ówczesny dyrektor Gazowni Krakowskiej nie chcąc tracić odbiorcy, jakim była kolej, na posiedzeniu podkomisji gazowej 13 V 1899 r. wysunął wniosek, aby przystąpić do budowy miejskiej elektrowni. W rok później, 27 IV 1900 r. Zarząd Miejski przyjął ostatecznie uchwałę o zleceniu opracowania projektu. W październiku 1900 r. inż. Schleyen przedłożył projekt realizacji centralnej elektrowni.

Read More